Những vướng mắc hoàn thuế GTGT công văn 2274/TCT-KK

chương trình khuyến mãi giảm 50% học phí

Những vướng mắc hoàn thuế GTGT công văn 2274/TCT-KK

Trả lời công văn số 606/CT-KK ngày 17/12/2012 của Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu về việc vướng mắc về hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT); sau khi báo cáo và được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Trường hợp DNTN Toàn Phát, DNTN Bảy Bắc là cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ, đã được cấp giấy chứng nhận đang ký doanh nghiệp hoặc giấy phép đầu tư (giấy phép hành nghề) hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền, có con dấu theo đúng quy định của pháp luật lập và lưu giữ sổ kế toán, chứng từ kế toán theo quy định cửa pháp luật về kế toán; có tài khoản tiền gửi tại ngân hàng theo mã số thuế của cơ sở kinh doanh nếu thuộc đối tượng và trường hợp được hoàn thuế GTGT theo hướng dẫn tại Phần C Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 và Điều 18 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính thì Cục Thuế xem xét giải quyết hoàn thuế cho doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp vừa có số tiền thuế được hoàn, vừa có số tiền thuế, tiền phạt còn nợ thì thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 28, Điều 53, Điều 54 Thông tư số 28/2011/TT-BTC và hướng dẫn tại công văn số 14753/BTC-TCT ngày 02/11/2011 của Bộ Tài chính nêu trên.

– Trường hợp cơ quan thuế qua kiểm tra trước khi hoàn thuế tại Công ty mà Công ty có phát sinh số tiền thuế bị truy thu, bị phạt thì cơ quan thuế phải ra Quyết định xử lý theo quy định. Đối với số tiền thuế truy thu, phạt qua kiểm tra, thanh tra thì Công ty phải thực hiện nộp vào Ngân sách Nhà nước theo Quyết định xử lý của cơ quan thuế.

– Tuy nhiên, để đảm bảo thời gian giải quyết hoàn thuế theo đúng quy định và xử lý được kịp thời số tiền thuế truy thu, phạt qua thanh tra, kiểm tra thì đối với trường hợp doanh nghiệp sau khi kiểm tra trước khi hoàn thuế có số tiền thuế được hoàn, số tiền thuế truy thu và tiền phạt thì cơ quan thuế thực hiện bù trừ trên Quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu NSNN, gửi người nộp thuế.

Download Công văn 2274/TCT-KK tại đây

chương trình khuyến mãi giảm 50% học phí

Chia sẻ:

Bài viết liên quan

dạy kế toán thực tế

Bình luận

lop ke toan|lớp dạy kế toán thực tế||học kế toán toán cho người chưa biết||học kế toán tại bắc ninh|xkld nhat ban