Những công việc của kế toán thuế,mô tả công việc của kế toán thuế

chương trình khuyến mãi giảm 50% học phí

Những công việc của kế toán thuế là gì ? mô tả công việc của kế toán thuế tại các doanh nghiệp 

Kế toán thuế là một bộ phận không thể thiếu của bất kỳ một doanh nghiệp nào, có thể giúp doanh nghiệp hạn chế được tối đa chi phí phát sinh không đáng có .

– Hàng ngày : Tập hợp hết các chứng từ gốc, theo dõi sổ sách, nếu công ty mới thành lập thì nộp tờ khai thuế môn bài và nộ

p tiền thuế môn bài theo bậc thuế môn bài. Thuế môn bài là công việc của đầu năm .

– Cuối tháng : Làm báo cáo thuế cho tất cả các loại thuế mà công ty áp dụng (thuế GTGT, TNCN nếu có) , nghĩa vụ tiền nộp thuế GTGT cho hàng tháng nếu công ty có số thuế phát sinh nghĩa là đầu ra – đầu vào.

– Hàng quý : Làm báo cáo thuế tháng của quý đó, báo cáo quý cho thuế GTGT, TNDN, TNCN, báo cáo sử dụng hoá đơn

– Cuối năm : Làm báo cáo tài chính, báo cáo thuế cho tháng cuối năm và báo cáo thuế TNDN quý 4, báo cáo quyết toán thuế TNCN

Trách nhiệm công việc kế toán thuế :

1. Trực tiếp làm việc cơ quan thuế khi có phát sinh .
2. Kiểm tra đối chiếu hóa đơn GTGT với bảng kê thuế đầu vào , đầu ra của từng cơ sở.
3. Kiểm tra đối chiếu bảng kê khai hồ sơ xuất khẩu
4. Hằng tháng lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu ra của toàn Cty ,phân loại theothuế suất .
5. Hằng tháng lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu vào của toàn Cty theo tỉ lệ phân bổ đầu ra được khấu trừ .
6. Theo dõi báo cáo tình hình nộp ngân sách , tồn đọng ngân sách ,hoàn thuế của Cty .
7. Cùng phối hợp với kế toán tổng hợp đối chiếu số liệu báo cáo thuế của các cơ sở giữa báo cáo với quyết toán .
8. Lập hồ sơ ưu đãi đối với dự án đầu tư mới , đăng ký đơn vị phát sinh mới hoặc điều chỉnh giảm khi có phát sinh.
9. Lập hồ sơ hoàn thuế khi có phát sinh .
10. Lập báo cáo tổng hợp thuế theo định kỳ hoặc đột xuất (nhóm thuế suất ,đơn vị cơ sở).
11. Kiểm tra hóa đơn đầu vào (sử dụng đèn cực tím ) đánh số thứ tự để dễ truy tìm , phát hiện loại hóa đơn không hợp pháp thông báo đến cơ sở có liên quan .
12. Hằng tháng đóng chứng từ báo cáo thuế của cơ sở ,toàn Cty .
13. Kiểm tra báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thuế để báo cáo cục thuế .
14. Lập bảng kê danh sách lưu trữ, bảo quản hóa đơn thuế GTGT VCNB theo thời gian, thư ùtự số quyển không để thất thoát, hư hỏng.
15. Kiểm tra đối chiếu biên bản trả ,nhận hàng để điều chỉnh doanh thu báo cáo thuế kịp thời khi có phát sinh .
16. Cập nhật kịp thời các thông tin về Luật thuế ,soạn thông báo các nghiệp vụ qui định của Luật thuế có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Cty để cơ sở biết thực hiện.
17. Lập kế hoạch thuế giá trị gia tăng ,thu nhập doanh nghiệp ,nộp ngân sách
18. Yêu cầu chấp hành nguyên tắc bảo mật.
19. Cập nhật thep dõi việc giao nhận hoá đơn (mở sổ giao và ký nhận).
20. Theo dõi tình hình giao nhận hoá đơn các đơn vị cơ sở.
21. Hằng tháng, quý, năm, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trong kỳ.
22. Cập nhật và lập giấy báo công nợ các đơn vị cơ sở.

Bạn có thể tham khảo lớp học kế toán ngắn hạn thực tế tại Công Ty Kế Toán Hà Nội

chương trình khuyến mãi giảm 50% học phí

Chia sẻ:

Bài viết liên quan

dạy kế toán thực tế

Bình luận

lop ke toan|lớp dạy kế toán thực tế||học kế toán toán cho người chưa biết||học kế toán tại bắc ninh|xkld nhat ban