Một số chính sách thuế mới nhất năm 2013

chương trình khuyến mãi giảm 50% học phí

1. Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN): Luật có hiệu lực từ ngày 01/07/2013, hiện tại, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đang được khẩn trương soạn thảo, lấy ý kiến nhân dân và sẽ được ban hành trong quý I/2013. Những nội dung chủ yếu là:

(i) Điều chỉnh giảm mức động viên thuế đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thông qua việc nâng mức giảm trừ gia cảnh đối với cá nhân từ 4 triệu đồng/tháng (48 triệu đồng/năm) lên mức 9 triệu đồng/tháng (108 triệu đồng/năm). Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc cũng được điều chỉnh lên 3,6 triệu đồng/tháng thay cho mức 1,6 triệu đồng/tháng.

(ii) Sửa đổi quy định về thu nhập chịu thuế, thu nhập tính thuế như: các loại phụ cấp được loại trừ, không tính vào thu nhập chịu thuế; mở rộng diện giảm trừ khi tính thuế đối với khoản đóng góp vào quỹ hưu trí tự nguyện, đồng thời cũng miễn thuế đối với thu nhập nhận được từ quỹ này trong tương lai;

(iii) Sửa các quy định về quản lý thuế, khai thuế đối với cá nhân theo hướng tăng trách nhiệm của các tổ chức chi trả thu nhập cho cá nhân, đồng thời đơn giản hoá việc khai quyết toán thuế cá nhân đối với một số loại thu nhập.

2. Luật Quản lý thuế: Luật có hiệu lực từ 01/07/2013, đánh dấu bước thay đổi quan trọng về quản lý thuế. Các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật đang được soạn thảo, sớm ban hành để thực hiện 19 nội dung cụ thể của Luật, được xếp vào 3 nhóm vấn đề lớn:

(i) Đẩy mạnh cải cách hành chính (như giảm tần suất khai thuế từ 12 lần/năm xuống còn 4 lần/năm đối với người nộp thuế có quy mô nhỏ và vừa; rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục gia hạn thuế, hoàn thuế; đơn giản hồ sơ, thủ tục trong hoàn thuế, xóa nợ thuế; bổ sung quy định về việc kiểm tra sau hoàn thuế);

(ii) Đẩy mạnh cải cách, hiện đại hoá quản lý thuế, làm cơ sở áp dụng các biện pháp quản lý tiên tiến như: nguyên tắc quản lý rủi ro; cơ chế thoả thuận giá trước (APA); cơ chế phân loại mã số, xác định trị giá và xuất xứ hàng hóa trước khi xuất/nhập khẩu; khai thác, sử dụng thông tin từ nguồn nước ngoài theo các Hiệp định thuế; nghĩa vụ của người nộp thuế trong ứng dụng công nghệ thông tin để phát triển thuế điện tử;

(iii) Các quy định bổ sung nhằm tăng cường và nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quản lý thuế như: Thời hạn nộp thuế đối với hàng xuất nhập khẩu (XNK); thứ tự thanh toán tiền thuế, tiền phạt; gia hạn thời gian nộp thuế với trường hợp cơ sở phải di dời và nợ thuế do ngân sách nhà nước (NSNN) chậm thanh toán; quy định việc nộp dần tiền thuế (phân kỳ hạn nộp) đối với người nộp thuế do khó khăn; quy định về xoá nợ thuế với một số khoản khó có khả năng thu hồi sau khi đã áp dụng đầy đủ các biện pháp cưỡng chế thuế.

3. Sửa đổi Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN): Theo chương trình, Luật này sẽ được sửa đổi, bổ sung trong năm 2013 để thực hiện từ năm 2014. Những nội dung chủ yếu nhằm tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi, tiếp tục khuyến khích đầu tư, giảm mức động viên thuế cùng với nâng cao hiệu quả phân bổ nguồn lực xã hội như:

(i) Điều chỉnh mức động viên về thuế suất phổ thông từ 25% giảm xuống còn khoảng 23%, DN có quy mô nhỏ và vừa được giảm xuống còn 20%);

(ii) Quy định bổ sung một số loại thu nhập được miễn thuế TNDN;

(iii) Tiếp tục đơn giản hóa, minh bạch hóa các quy định về xác định doanh thu, chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế, các loại thu nhập được miễn thuế, hạch toán phân định các loại thu nhập, xử lý chuyển lỗ phát sinh… theo nguyên tắc thị trường, tạo thuận lợi tối đa cho DN, trong đó có rà soát lại các chi phí về quảng cáo, khuyến mại; bảo đảm sự ổn định và an ninh tài chính cho DN…;

(iv) Quy định về ưu đãi thuế để thu hút đầu tư vào các lĩnh vực, địa bàn cần khuyến khích như ưu đãi thuế đối với đầu tư mở rộng, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sạch, thân thiện với môi trường, các lĩnh vực xã hội hoá… Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNDN đã được trình xin ý kiến các thành viên Chính phủ xem xét tại Phiên họp thường kỳ tháng 01/2013.

4. Sửa đổi, bổ sung Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT): Dự kiến đưa ra xin ý kiến Quốc hội tại kỳ họp tháng 5/2013 và trình thông qua tại kỳ họp tháng 11/2013. Luật thuế GTGT sẽ sửa đổi, bổ sung các nội dung lớn gồm:

(i) Quy định về ngưỡng doanh thu áp dụng thuế GTGT để áp dụng thống nhất phương pháp khấu trừ thuế (các đối tượng có doanh thu dưới ngưỡng sẽ áp dụng cách tính thuế đơn giản theo tỷ lệ thấp trên doanh thu);

(ii) Rà soát 25 nhóm hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế để có những quy định cụ thể hơn về các dịch vụ tài chính, cho vay vốn, in tiền, sản phẩm in là tiền mặt, các dịch vụ công cộng…;

(iii) Các quy định mang tính kỹ thuật về giá tính thuế, phương pháp tính thuế, khấu trừ thuế, hoàn thuế;

(iv) Mức thuế suất thuế GTGT cần được rà soát thận trọng hơn trong điều kiện nông nghiệp, nông thôn chưa có bước phát triển và đang chịu nhiều tổn thương của quá trình phát triển và hội nhập kinh tế.

5. Các sắc thuế khác: Tiếp tục cắt giảm thuế XNK theo các hiệp định thương mại tự do; Rà soát lại các mức thuế suất thuế tài nguyên đối với tài nguyên khoáng sản; Rà soát quy định để sửa đổi, bổ sung một số loại phí, lệ phí, trong đó có lệ phí trước bạ đối với một số loại tài sản nhằm giải quyết hợp lý mối quan hệ giữa người tiêu dùng, người chuyển nhượng tài sản, khả năng cung cấp dịch vụ công của Nhà nước, các địa phương và sự phát triển của thị trường, của các ngành sản xuất kinh doanh có liên quan đến tài sản thuộc loại phải đăng ký…

chương trình khuyến mãi giảm 50% học phí

Chia sẻ:

Bài viết liên quan

dạy kế toán thực tế

Bình luận

lop ke toan|lớp dạy kế toán thực tế||học kế toán toán cho người chưa biết||học kế toán tại bắc ninh|xkld nhat ban