Hướng dẫn lập báo cáo thuế GTGT hàng tháng TNDN quý

chương trình khuyến mãi giảm 50% học phí

Tùy  thuộc vào tính đặc thù của mỗi doanh nghiệp, công ty mà hồ sơ báo cáo tháng có khác nhau một chút, Nhưng về cơ bản phần chính thì  báo cáo thuế hàng thàng có những thứ sau đây:

 Báo cáo Thuế GTGT hàng tháng:

+ Bảng kê hoá đơn, chứng từ HHDV mua vào – Mẫu 01 – 2 GTGT (chỉ nộp khi có phát sinh và in từ phần mềm HTKK)
+ Bảng kê hoá đơn, chứng từ HHDV bán ra – Mẫu 01 – 1 GTGT (chỉ nộp khi có phát sinh và in từ phần mềm HTKK)
+ Tờ khai thuế GTGT- Mẫu  01 GTGT (luôn phải nộp cho dù không có phát sinh, in ra từ phần mềm HTKK)

Bảng phân bổ thuế GTGT của HHDV mua vào được khấu trừ trong kỳ –Mẫu 01- 4A/GTGT (chỉ nộp khi doanh số bán ra của doanh nghiệp phát sinh đồng thời giữa chịu thuế và không chịu thuế GTGT)

+ Bảng giải trình khai bổ sung, điều chỉnh (nếu có) theo mẫu số 01-3/GTGT
+ Bảng kê số thuế GTGT đã nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh theo mẫu 01-5/GTGT (nếu có)

Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có):

+ Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt theo mẫu số 01/TTĐB
+ Bảng kê hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo mẫu số 01-1/TTĐB
+ Bảng kê thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ (nếu có) theo mẫu số 01-2/TTĐB

Thuế thu nhập cá nhân thường xuyên:

+ Tờ khai thuế thu nhập cá nhân khấu trừ tại nguồn theo mẫu số 01/TNCN; mẫu 02/TNCN (nếu khấu trừ 10%); mẫu 03/TNCN (nếu khấu trừ 25%)

Báo cáo thuế hàng quý kế toán cần nộp thêm:

+ Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính- Mẫu 01A/TNDN hoặc 01B/TNDN (chỉ nộp thêm vào tháng cuối cùng của mỗi quý)
+ Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn theo quý (chỉ nộp khi có xuất hoá đơn bán ra trong quý)- Sửa mẫu BC-26/HĐ với kỳ là quý.

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế và nộp thuế: Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng của tháng tiếp theo.

Công Ty Kế Toán Hà Nội chúc các bạn thành công !!!

chương trình khuyến mãi giảm 50% học phí

Chia sẻ:

Bài viết liên quan

dạy kế toán thực tế

Bình luận

lop ke toan|lớp dạy kế toán thực tế||học kế toán toán cho người chưa biết||học kế toán tại bắc ninh|xkld nhat ban